على أمل

رجعتني خمسة عشر سني
ليوم أول مرة ودعتني
و نزلت دمعتي عخدي
متل لما رحت تبلش حياة تانيي

رديتني طفلي زغيرا
تاكيي عكتفك راسها
و إنت إيديك حواليها
تغنج خصلات شعرها

و مع الغمرة رجعت كلمة يا ريت
يا ريتك ما فليت
يا ريتك ما تركت أهلك و هالبيت
يا ريتك بهالوطن ضليت

رجعتني خمسة عشر سني
و نزلت دمعتي عخدي
كبرت الغصة بقلبي…
على أمل نرجع نلتقي يا خيي…

Behind the door

Standing in the door frame
My life laid in front of me
All the mistakes, all the shame
All the hopes, the things that were supposed to be.

All of it was in front of my face
All the feelings and what comes with them of illusions
Each happy and sad moment, every place
All the dreams, all the delusions…

And I smiled…

From every tear, a lesson was learned
And every fear made me stronger
There was a lot of souvenirs I earned
And all those slips made me stand taller.

In front of my past I stood
And then looked into your eyes
That’s when I understood
What a shining star you are in my skies…

It’s a moment of joy, you set me free
So I took your hand and closed the door behind me…

image

Pour que tu le saches

Dans ce monde sombre
Mon coeur est clair
Il est sorti de la pénombre
Comme un soldat sort d’une guerre…

C’est à cause de toi…
Avec tous ces regards, ces sourirs
Tu as secouru un moi
Qui était en train de mourir…

Dans ce monde plein d’angoisse
Tu as rempli mon coeur
D’une étrange joie qui surpasse
Tout ce que j’ai en moi de peur…

Tel un manège, tel un moulin
Tu me fais tourner en rond
Et je crève pour ton toucher, un calin
Pour entendre ta voix… ce doux son…

Dans ce monde où tu me manques tellement
Le destin ne me facilite pas la tâche
Je veux crier, m’exprimer et anéantir le néant
Juste pour que tu le saches…

Hush hush

Hush hush, baby don’t cry
Let those tears on your face dry
I’m going to sing to you a lullaby
So you can know why…

Hush hush, your life is hard I know
Every day you put on a show
With a smile, with a glow
That goes with the lightest blow…

Hush hush little one, I feel it
I’ve been there and I get it
But you won’t give up, won’t quit
I know little girl, you’re going to make it…

Hush hush, there’s a lot to tell
You will fight for good, you will rebel
Then you will fall just where I fell
But no worries! You always find a heaven in this hell…

Hush hush, the show goes on
But after all said and done
Each pain will be gone
And you will learn to enjoy every new dawn…

Hush hush, look where you’re going to be
Little girl, the confused heartbroken little version of me…

image

A wish upon a dandelion

Twinkling through her hair
The rays of light were amazing
She was wondering about what’s fair
I was lucky to stare in her eyes so dazzling

She picked me up with a touch of her hand
Held me gently, her mouth so close
And whispered…
A wish that wasn’t planned
A wish that nobody else knows.

I held her secret in all parts of me
I promised to deliver it far
As long as any part is free
To every moon every star

And she blew…

She sent me to all parts of the world
Until I reach him
I should twirl and twirl
So I tell him her truth about him…

image

Casualty

The light vanished
Darkness found a way
The guardian angel perished
While chasing harm away

What was left was nearly nothing
They left a body and nothing else
A memory of a being
Forgotten by Death itself

Red surrounds the iris
The smile is long gone
The heart is in a crisis
With wounds clearly shown

Scars run along
Will they heal!?
From all what’s wrong
That turned a heart to steel

Fire within
Stop the burn
Let the healing begin
So peace could find a turn

And then melt the steel
Let there be a beat again
Let that heart feel
Don’t let it go in vain

image

أحبك و لكن…

أحبك
أحب نظرة عينيك
أحب ضحكة شفتيك
أحب رنة صوتك

لكن أخافك…
أخاف وجع قلب تعب من الوجع
أخاف خفقة قلب ذاق الهلع
أخاف حزن عينين ملتا من الدمع

أحب صورتي في وسع خيالك
و أخاف غدي في كثر آمالك
أحب بسمتي في أيامك
و أخاف دموعي في غدك

أحبك و لكن… أخافك